Bio-Well Energetische bodyscan

Energetische bodyscan Bio-Well

Energetische Bodyscan via vingerprint (Human Light System Bio-Well bodyscan)

Deze techniek is ontwikkeld door een internationaal team wetenschappers onder leiding van Dr. Konstantin Korotkov. Deze indrukwekkende technologie, ook wel bekend als de Gas Discharge Visualization (GDV) techniek wordt wereldwijd ingezet in ziekenhuizen, instellingen, klinieken, bedrijven , ruimtevaart etc. De GDV Camera bestaat uit een kleine, speciale camera samen met begeleidende software, waarmee menselijke en omgeving-energiescreenings gemeten kan worden.

Deze methode is uitermate doeltreffend en geschikt als referentie en resultaat voor en na welke soort behandelingsmethode (conventioneel en holistisch) dan ook.

De Technologie: GDV methode

De GDV-methode is een computer registratie en analyse systeem van elektro-fotonische uitstraling van verschillende objecten (met name de menselijke vingers).

Deze uitstraling is te “meten” door het plaatsen van objecten of bijvoorbeeld de vingers in het hoog intensieve elektromagnetische veld op de lens van het apparaat.Tijdens een BIO-WELL scan wordt er een zwakke elektrische puls minder dan een milliseconde lang op de vingertoppen of object losgelaten.De reactie op deze stimuli is de vorming van een “elektronenwolk” samengesteld uit biofotonen. De “gloed” van deze “wolk”, die onzichtbaar is voor het menselijk oog, wordt vastgelegd door het BIO WELL camera systeem. Vervolgens wordt deze vertaald en omgezet in grafieken om de energie-, stress- en vitaliteits-parameters zichtbaar te maken. De beelden worden vervolgens toegewezen aan verschillende organen en stelsels van het menselijk lichaam, met name de Chinese energie-meridianen.De studie van de menselijke bio-energievelden (Human Biofields) hoort tot een domein dat lichaam, ziel en geest tot één geheel ziet. Door één GDV-afname krijg je in 15 minuten zicht op je totale gezondheid (emotioneel, mentaal, energetisch en fysiek). De interpretatie ervan neemt echter meer tijd in beslag.

Waarom via de vingertoppen ?

image-donnee

De vingertoppen bevatten alle informatie van het lichaam omdat hier de eindpunten van onze energiebanen (ook meridianen genoemd) liggen. Meridianen zijn energiestromen die door het hele lichaam lopen en dus veel informatie bevatten.  Ook van de onzichtbare  energiepoorten ( soms chakra’s genoemd) ontvangen de meridianen energie. Dus alle informatie die in de vingertoppen ligt opgeslagen wordt via de GDV-camera geregistreerd.De energiefoto’s van de vingertoppen worden getoond als blauw licht emissies (ook fotonen genoemd) Met de GDV-camera is het mogelijk om direct energievelden waar te nemen dus ook daar waar in het lichaam onbelans is. De foto’s bij elke afname geven aan waar er een disbalans is  zowel in de diverse organen als in de lichaamssystemen (cardiovasculair, respiratoir, endocrien, locomotorisch, digestief, urogenital, zenuwstelsel en immuunsysteem)Als er sprake is van disbalans in het lichaam, wordt het elektronentransport in de weefsels gehinderd. Elektronen zijn nodig voor de energievoorziening van organen en systemen. Bij een tekort aan elektronen is de energiehuishouding van het lichaam dus niet optimaal.Het is wetenschappelijk bewezen dat alle biologische objecten fotonen uitzenden. Fotonen zijn gewichtloze lichtdeeltjes. Ze spelen een rol in de processen van fysiologische regulatie en de oxidatiereacties (verbrandingsreacties) van het lichaam. De fotonen die dag en nacht door het lichaam uitgezonden worden, zijn niet goed meetbaar; alleen in vacuüm. Als het lichaam in een elektromagnetisch veld geplaatst wordt, kan de fotonenemissie wel gemeten worden. De GDV-techniek is hierop gebaseerd, én dat is een doorbraak in de wetenschap.

U kunt bij Animal Spirit terecht voor een Human Light System Bodyscan inclusief geschreven verslag plus advies voor 85 euro. De scan vindt plaats in gezondheidscentrum Calma te Koningsbosch maar kan ook op aanvraag op uw locatie bij deelname van meerdere personen/werknemers (in overleg).

gdv6

 

De door Animal Spirit/Marjolein van Vlodrop gebruikte technieken zijn ontwikkeld om het zelfhelende vermogen te verbeteren en vervangen niet de traditionele behandeling door een dierenarts, huisarts of andere traditionele arts, een medische diagnose of medicatie. Raadpleeg uw dierenarts of huisarts voor een medische behandeling.

Aanmelden Nieuwsbrief

Animal Spirit Betaalmethodes

© 2018 Animal Spirit. Alle rechten voorbehouden.